VBAG-Blauw
Uitgangspunten

De mesologie is gebaseerd op een drietal fundamentele principes:

  • Het menselijke organisme is een functionele eenheid.

Er is voortdurend wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. De mens reageert op die omgevingsfactoren zoals bv. voeding, lucht, prikkels, etc.) als een eenheid en op alle niveaus:

 

-  fysiek

  (op lichamelijk niveau )

-  emotioneel

  (op gevoelsmatig niveau )

-  mentaal

  (op geestelijk niveau )

-  energetisch

  (op energie niveau )

-  existentieel

  (op bestaans niveau )

 

  •   Er is altijd samenhang tussen functie en dysfunctie.

Een reactie van het organisme uit zich in symptomatische veranderingen, in functie of dysfunctie. Door de samenhang tussen functie en dysfunctie vast te stellen is de diepere oorzaak te herleiden.

  •  Het menselijk organisme bezit zelfregulerende krachten.

De mens is van nature in staat zich aan te passen aan veranderingen in zijn omgeving. Natuurlijke krachten herstellen het dynamische evenwicht en stimuleren of herstellen de gezondheid.

[Welkom] [Betekenis] [Uitgangspunten] [Diagnostiek] [Welke klachten?] [Werkwijze] [Contact/Tarief] [Route] [Verzekering] [Wie ben ik] [Voorbeelden 1] [Voorbeelden 2] [Folder Mesologie]